DE KERK ALS SPIEGEL VAN DE HEMEL – Moet de kerk ook iets doen om kerk te zijn? Mag je van de kerk en haar leden bepaalde prestaties verwachten?
Paulus vertelt in de brief aan de Efeziërs hoe hij er tegenaan kijkt. De kerk is volgens hem een mysterie en spiegel van de hemel zonder daar zelf iets voor te hoeven doen.
Lees Efeziërs 3:1-13 ter voorbereiding op de preek van zondag. 

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Votum & Groet
Zingen
– Psalm 121 (DNP)
– Lied 975 (LB) ‘Jezus roept hier mensen samen’
Gebed
Lezing: Efeziers 3:1-13 (door Pieter Kolbeek)
Zingen: ‘Herenigingslied’ op de melodie van Psalm 6
Preek
Zingen: ‘Breng ons samen’ (Sela)
Voorbede- en dankgebed
Bevestiging ambtsdragers
Zingen: Psalm 134 (DNP)
Inzameling van de Gaven (Zending & Hulpverlening)
Viering Heilig Avondmaal
Zingen tijdens kringviering: Lied 163 (GK) ‘Dit huis, een herberg onderweg’
Zingen: Lied 793 (LB) ‘Bron van liefde, licht en leven’
Zegen