3E ZONDAG VAN DE ZOMER – Het verhaal over Abraham en Lot is een verhaal over hoe je als vreemdeling je plek inneemt in de wereld. Christenen zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Abraham en Lot laten beiden op verschillende wijze zien hoe ze hun plek innemen. Als we op de juiste manier onze plek innemen, kunnen we een zegen zijn voor de wereld om ons heen

Voorganger: Eduard de Braak (NGK Blije-Holwert)

Liturgie

– Zingen: GK’06 Gezang:171: 1 ’Wees stil voor het aangezicht van God’
– Stil gebed
– Votum en groet
– Zingen: GK’06 Gezang 171: 2, 3 ‘Wees stil, want de heerlijkheid van God’
– Kindmoment
– Wetslezing
– Zingen: Psalm 116: 1-3 ‘God, heb ik lief, want die getrouwe Heer’
– Gebed
– Lezing: Genesis 18:32-19:29
– Zingen: Psalm 118:2, 4 ‘Ik werd benauwd van alle zijden’
– Tekst: Genesis 19:29
– Verkondiging
– Zingen: PvN Psalm 16: ‘Ik val niet uit zijn hand’
– Voorbede- en dankgebed
– Kerkenraadsmededelingen
– Collecte
– Zingen: LB Lied 802:1, 3, 4 ‘Door de wereld gaat een woord’ (Op de wijze van het Israëlische volkslied)
– Zegen en amen