SLAAF OF VRIJ: WAT BEN JIJ? ISMAËL EN GODS BELOFTEN – Paulus noemt Ismael ‘zoon van slavernij’ en Isaak ‘zoon van de belofte’. Toch zijn zij beide zoons van Abraham. Hoe komt Paulus daarbij? Wat betekende dat in die tijd en wat betekent dat voor ons? 
De preek in de 4in1 Regiodienst van zondagmiddag gaat over hoe mensen in elkaar zitten, eigen regie pakken met alle gevolgen van dien en hoe mensen slaaf kunnen zijn, bijvoorbeeld door afkomst, slaaf van wetten, regels en diepe verlangens.
De preek gaat erover hoe God tegenover die slavernij zijn belofte zet. De belofte van een groot volk, een land en zegen voor alle volken. De belofte van Vrijheid. Díe belofte van God begon met Abraham en Sara. 

De 4in Regiodienst wordt deze week gehouden in ons kerkgebouw. De dienst begint om 14:30 uur en de voorganger is Emma Kolbeek-Offereins.

Liturgie

– Welkom
– Stilte moment
– Votum en zegengroet
– Psalm 126 (DNP) – Het leek een droom, toch was het waar
– Gebed
– Hemelhoog 56: 1 en 5 – De stem die sprak tot Abraham
Genesis 16: 1-13 – Over de geboorte van Ismael
– Psalm 143: 1 (LB) – O Heer, hoor naar mijn gebeden
Genesis 21: 1-13 – Geboorte van Isaak, wegsturen van Ismael
– Psalm 143: 6 en 9 (LB) – Ik strek naar U mijn beide handen
Galaten 4: 21-31
– Kindmoment
– Preek over Genesis 21: 10
– Opwekking 369 – Door uw genade Vader
– Gebed na Gods woord
– Collecte
– Gezang 975: 1 en 2 (LB) – Jezus roept hier mensen samen
– Zegen