1E ZONDAG VAN DE HERFST – Zondagmiddag beginnen de 4in Regiodiensten weer. Om 14:30 uur zal Simone Bijma-Boven in ons kerkgebouw stilstaan bij de geschiedenis van Lot (Genesis 18 en 19) door een preek van de hand van Jaap Cramer van de Verbindingskerk Heerde – Epe te lezen.

Welkom
Stiltemoment
Votum en groet
Psalm 107: 1 en 3 (LB) – Gods goedheid houdt ons staande
Gebed
Psalm 1: 1 en 2 (DNP) – Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt
Genesis 18: 1-8 en Genesis 19: 1-11
Psalm 1: 3 (DNP) – Het zal de wettelozen slecht vergaan
Preek over Genesis 19: 15-17
Psalm 107: 15, 16 en 17 (LB) – Laat ons nu voor de Here
Mededelingen
Gebed
Collecte
Gezang 175b (GK) – Ik geloof in God de Vader
Zegen en gezongen amen