DE GOD VAN HET LEVEN GEEFT DE GEEST – Op Goede Vrijdag staan we in de overdenking stil bij het moment dat Jezus zijn laatste adem uitblaast.
De manier waarop Hij dat doet is bijzonder. Een van de Romeinse soldaten die erbij staat, komt daardoor tot het inzicht dat Jezus wel de Zoon van God is…
We verwonderen ons in de overdenking over de gedachte dat de Levende Zijn leven heeft gegeven en zo in zijn liefde tot het uiterste is gegaan.

Meer informatie over de 40-Dagentijd

Liturgie

Welkom
Zingen: Psalm 118 (DNP)
Stiltemoment
Belijdenis van Afhankelijkheid & Vredegroet
Zingen: Lied 268 (Opwekking) ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’
Gebed
Zingend gebed: Lied 833 (LB) ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (3x) (Projectlied)
Lezing: Johannes 19:16b-30 (door Bert Bulder)
Zingen: Lied 560 (LB) ‘Hij ging de weg zo eenzaam’
Meditatie bij Johannes 19:30 ‘De God van het leven geeft de Geest’
Zingen: Lied 575 (LB) ‘Jezus, leven van ons leven’
Gebed
Gezamenlijk gebed: ‘Onze Vader’ (NBG ’51)
Collecte (Voor de kerk & diaconie)
Zingen: Lied 205 (GK) ‘Christus aan het kruis verheven’
Lezing: Psalm 16:7-11 (door Simone Bijma)
Zegen