7E ZONDAG VAN DE ZOMER – Voorganger: Marius van Rijswijk (NGK Bedum)

Liturgie

Stiltemoment
Votum
Vrede-/zegengroet
Opwekking 462 – Aan Uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Wet
Psalm 131 (GK) – O HEER, er is geen trots in mij
Gebed
Kindermoment
Daniƫl 4: 16-34
Gezang 152: 2 en 3 (LB) – Niemand ter wereld is
Preek
Psalm 25: 2, 4 en 6 (GK) – Heer, wijs mij toch zelf de wegen
Gebed
Collecte
Gezang 994 (LB, op de melodie LB 119a) – Voor hen die ons regeren
Zegen