GOD KOOS JOU! – Voorganger: Roelof Sietsma (Immanuëlkerk Marum)

Liturgie

– Welkom, mededelingen
– Moment van stilte
– Votum en groet – Amen.
– Psalm 8a: 1 en 4 (GK) – Heer, onze God, hoe heerlijk – Daarom zal Heer
– Verootmoediging, belijden en genadeverkondiging
– Gezang 911: 1 en 3 (LB) – Rots waaruit – Ja, Gij zijt het
– Gebed
Romeinen 8: 28-39
– Kindmoment
– Psalm 25: 6 en 7 (GK) – Wie heeft lust – Gods vertrouwelijk’
– Preek: God koos jou!
– Gezang 902: 1, 4 en 6 (LB) – Is God de Heer – En als het nacht – Mijn hart wil blij
– Gebed
– Herinnering aan Gods geboden
– Collecte
– Opwekking 580 – Jezus, Hij kwam.
– Zegen – Amen.