11E ZONDAG VAN DE HERFST – Harde harten zijn de oorzaak van heel veel ellende hier op aarde, zoals we lezen in de geschiedenis van Israël in Egypte en het verharde hart van farao. Welke weg wijst God ons om ons niet mee te laten slepen in verharding? God stelt zijn hart open voor zijn volk, dus van harte welkom!

Voorganger: Eduard de Braak (NGK Blije e.o.)

Liturgie

– Kerkenraadsmededelingen
– Stil gebed
– Votum en groet
– Psalm 122: 1 en 3 (GK) – Ik was verheugd toen men mij zei:
– Wetslezing adhv Matteüs 22: 36-40
– Voorbede- en dankgebed
Exodus 11: 9-10 en 12: 1-14
– Gezang 247: 1, 3 en 4 (LB) – Blijf mij nabij
– Tekst: Exodus 12: 23
– Verkondiging
– Opwekking 407 – Hoe groot zijt gij
– Viering Heilig Avondmaal – Avondmaalsformulier IV (gaande viering)
– Psalm 9: 5-7 (GK) – De HERE troont in eeuwigheid
– Collecte
– Gezang 149 (GK’06) – Zie ik sterren aan de hemel staan
– Zegen