KIJK OM JE HEEN MET DE OGEN VAN GOD – Zondag kijken we samen naar het verhaal van Kaïn en Abel. Dit oerverhaal uit Genesis 4 leert je niet alleen naar boven, maar ook om je heen te kijken.
Want God wil Kaïn, jou en mij helpen om niet verstrikt te raken in de greep van het kwaad…

Voorganger: Pieter Kars van de Kamp (Refajahkerk Groningen)

Liturgie

– Welkom
– Psalm 62: 1, 5 en 3 (GK)
– Stiltemoment
– Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
– Opwekking 462 – Aan uw voeten, Heer
– Gebed
– Genesis 4: 1-16
– Psalm 1 (DNP)
– Preek
– Opwekking 378 – Ik wil jou van harte dienen
– Leefregels van het koninkrijk: 1 Johannes 3: 11-12 & Matteüs 5: 21-22
– Gezang 1010 (LB) – Geef vrede, Heer, geef vrede
– Dank- & Voorbedegebed
– Inzameling van de Gaven
– Gezang 1005 (LB) – Zoekend naar licht
– Zegen