WIJ ZIJN BURGERS VAN EEN HEMELS KONINKRIJK – Voorganger: Ton van der Wekken (CGK Dokkum).

LET OP: DEZE DIENST BEGINT OM 11:00 UUR!

De collecte is in deze dienst bestemd voor het Studiefonds Kerkleiders van De Verre Naasten, waardoor enthousiaste, buitenlandse studenten een theologiestudie kunnen oppakken in hun eigen land of indien nodig in Kampen. Met kennis, ervaring en leiderschap werken zij op hun eigen plekken aan de verspreiding van het woord van God, in woord en daad.

Liturgie

Welkom
Een moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
Gezongen Votum / groet / gezongen amen
Zingen: Gezang 215: 1 – 5 (De dag van onze Vorst brak aan)
Gebed
Zingen: Psalm 123: 1
Schriftlezing: Handelingen 1: 1  – 11 en Filippenzen 3: 17 – 21
Zingen: Psalm 98: 3 en 4
Tekstafkondiging: Filippenzen 3: 20
Verkondiging met als thema Wij zijn burgers van een hemels koninkrijk
Zingen: Opwekking 366: 1, 2 en 3 (Kroon Hem met gouden kroon)
We belijden ons geloof
Zingen: Psalm 130: 3 en 4
Gebed 
Collecte
Zingen: Gezang 769: 1, 2 en 6 (Eens als de bazuinen klinken) (LB)
Zegen