Zondag 31 december 19:30 uur

Zondag 31 december 19:30 uur

LEVEN VANUIT DE TOEKOMST – Zitten wij niet heel vaak vast aan ons verleden? Aan wat er is gebeurd? Aan wat we hebben meegemaakt? Aan onze herinneringen?

Mooie herinneringen, zeker. Maar vaak toch ook pijnlijke herinneringen. Momenten van diep verdriet, van angst, van hopeloosheid, van gekwetst-zijn, van mislukking. Het zit allemaal nog in ons, opgeslagen in ons geheugen en ergens in ons lichaam. Het verleden.

We hebben allemaal een verleden. En we zitten er vaak aan vast. Hoe zou ons leven eruit gaan zien als we vastzaten aan onze toekomst? Als we leerden om ons onze toekomst te herinneren? Als …

Maandag 25 december 11:00 uur

Maandag 25 december 11:00 uur

1E KERSTDAG – Voorganger: Ton van der Wekken (CGK Dokkum)

DÉ HERDER IS GEBOREN! – Jezus is de echte Herder die daar was waar Hij nodig was. Dat was op de plek van zondaars, prostituees en tollenaars. Zij wij in die zin ook herders? Daar willen we op 1e kerstdag om 11:00 uur onder leiding van Ton van der Wekken van de CGK Dokkum bij stil staan.
Voorafgaand aan deze dienst wordt er vanaf 10:15 uur koffie en thee geschonken.

Zondag 24 december 21:00 uur – Kerstnachtdienst
|

Zondag 24 december 21:00 uur – Kerstnachtdienst

STAPPEN OP HET STRO IN DE STAL – Was er in 2023 een week zonder slecht nieuws? Een week zonder zorgen? Even een poosje geen sombere berichten? We weten wel beter. Er ging geen maand voorbij of er was wel weer ergens in de wereld een crisis. Soms veraf, soms ook dichtbij. In je persoonlijke leven misschien. Niemand komt immers zonder kleerscheuren door de tijd.

Maar op het einde van het jaar denken velen aan het allereerste Kerstfeest. Ook in Groningen viert men in Stad en Ommeland dat Jezus is geboren. We horen weer de enthousiaste stemmen van de herders. …

Zondag 17 december 9:30 uur

Zondag 17 december 9:30 uur

VOL VAN EEN BETER WERELD – Volgende week is het Kerstfeest. We vieren dat Gods Zoon mens is geworden. Johannes vertelt dat zo in zijn evangelie: Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond (Johannes 1: 14).
Voel je de verwondering in die woorden?
Gods eigen Zoon!
Hij is onvoorstelbaar groot en machtig.
Hij is de Schepper van het heelal.
Hij is een mens geworden zoals wij.
Hij heeft hier op aarde gewoond midden tussen de mensen.
Je kon Hem zien en aanraken.
Je kon met Hem praten en met Hem meereizen.
Met Gods eigen …

Zondag 10 december 11:00 uur

Zondag 10 december 11:00 uur

DAT MOET WEL GENADE ZIJN – Maria is de enige vrouw die ooit heeft kunnen zeggen dat ze de moeder van de Here Jezus mocht worden. De vraag is: Was ze zo bijzonder dat ze de moeder van Jezus mocht worden of heeft de geboorte van Jezus haar zo bijzonder gemaakt. Dat is de vraag waar we zondagmorgen 10 december een ogenblik bij stil willen staan.
Voorganger in deze dienst, die om 11:00 uur begint, is Ton van der Wekken, predikant van de CGK Dokkum.

Zondag 26 november 9:30 uur

Zondag 26 november 9:30 uur

JE KUNT NIET DIEPER VALLEN – Met eeuwigheidszondag staan we stil bij geboorte en dood. In de eredienst vervagen de grenzen tussen leven en dood wanneer we aansluiten bij de aanbidding van het Lam door het hemelse koor van geloofsgetuigen.
Die grens tussen leven en dood vervaagt ook in het spookachtige verhaal dat we zondag samen bekijken (1 Samuël 28:3-25). Het is helaas geen onschuldig horrorscenario. Het is bittere ernst. Saul raadpleegt een heks om met een dode te praten. Het is het diepte- en eindpunt van zijn leven als gezalfde koning. Gek genoeg laat dit duistere griezelverhaal …