Collecte 28 april: Stichting Present

Collecte 28 april: Stichting Present

St. Present wil bemiddelen tussen vrijwilligers die graag willen helpen en mensen die hulp hard nodig hebben.

De doelgroep van St. Present zijn mensen die op of onder de armoedegrens leven. Mensen die zelf geen netwerk en geen middelen hebben om klussen in en om het huis uit te voeren. Hierdoor kan er verwaarlozing ontstaan in en om het huis.
St. Present werft vrijwilligers in kerken, scholen en bedrijven. Deze vrijwilligers gaan aan de slag bij een hulpvrager. De hulpvragen komen bij ons binnen via de professionele hulpverleningsorganisaties.
St. Present werkt met groepjes vrijwilligers. Op die manier kunnen er grotere …

Collectedoel: Schuldhulpmaatje

Collectedoel: Schuldhulpmaatje

De collecte op Goede Vrijdag is bestemd voor Schuldhulpmaatje.

Schuldhulpmaatje: hulp bij geldzorgen

Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier is aangesloten bij de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje een initiatief van de kerken in Nederland. Onze vrijwilligers (schuldhulpmaatjes) verlenen hulp aan iedere inwoner in het Westerkwartier die te maken heeft met (dreigende) schulden. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten de maatjes zich, ook voor  langere tijd, op ondersteuning en gedragsverandering. Het doel is zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag.

Elke SchuldHulpMaatje-locatie werkt volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde methodiek. Dit garandeert een beproefde, effectieve en betrouwbare aanpak. Bovendien is elk SchuldHulpMaatje deskundig getraind en gecertificeerd (NEN 8048) en houden hun kennis …

Collectedoel: Stichting Vrienden van Effatha

Zondag 25 februari hebben we gecollecteerd voor de Stichting Vrienden van Effatha.

De Stichting Vrienden van Effatha is een goede doelen organisatie. Ze ondersteunt projecten in binnen- en buitenland die bijdragen aan een structurele verbetering van de positie van doven en mensen met een communicatieve beperking.
De Stichting Vrienden van Effatha werkt vanuit een christelijke levensvisie. 

Eén van de projecten die de stichting ondersteunt is het project van Piet en Dineke Compaan in Bela­rus. Een land dat door de eeuwen heen geteisterd werd door oorlogen. Een land dat lam geslagen werd door een vreselijke nucleaire ramp in Tsjernobyl. …

Dorcas voedselactie

Dorcas voedselactie

Dorcas Voedselactie: Broodnodig!
Het zijn schokkende cijfers. Wereldwijd heeft 1 op de 10 chronisch honger. De gevolgen van verschillende crisis stapelen zich op. Mensen worden ziek en raken uitgeput. En de toekomst? Die is vaak heel ver weg. In Jemen bijvoorbeeld is het voor 17 miljoen mensen – dat is de helft van de bevolking – onzeker of er vanavond te eten is. Dit vanwege de verschrikkelijke oorlog, onveiligheid en droogte. In Ethiopië zien boeren oogst na oogst mislukken omdat er al tijden geen regen valt. En in Moldavië zijn veel ouders werkloos waardoor er simpelweg geen geld is om …

Collectedoel 14 april 2024: Klaas in Oostenrijk

Collectedoel 14 april 2024: Klaas in Oostenrijk

Collectedoel 21 april: No Choice

Collectedoel 21 april: No Choice

Veel christenen in Nederland denken dat de meeste mensen op de wereld wel bereikt zijn met het Evangelie. Of dat zij in ieder geval de mogelijkheid hebben om christen te worden. Dat is niet zo… No Choice wil christenen in Nederland bewust maken van deze feiten. Dat doen ze door met 18 organisaties de handen ineen te slaan.

Via hun kanalen vertelt No Choice hoe erg het ons raakt dat maar liefst 40 procent van de wereldbevolking níet bereikt is met Jezus.

Op no-choice.nl is meer informatie te lezen en kun je zien welke 18 organisaties deelnemen aan dit project. …