De collecte op Goede Vrijdag is bestemd voor Schuldhulpmaatje.

Schuldhulpmaatje: hulp bij geldzorgen

Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier is aangesloten bij de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje een initiatief van de kerken in Nederland. Onze vrijwilligers (schuldhulpmaatjes) verlenen hulp aan iedere inwoner in het Westerkwartier die te maken heeft met (dreigende) schulden. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten de maatjes zich, ook voor  langere tijd, op ondersteuning en gedragsverandering. Het doel is zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag.

Elke SchuldHulpMaatje-locatie werkt volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde methodiek. Dit garandeert een beproefde, effectieve en betrouwbare aanpak. Bovendien is elk SchuldHulpMaatje deskundig getraind en gecertificeerd (NEN 8048) en houden hun kennis op peil met het Permanent Educatie Programma. Ieder Maatje beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De SchuldHulpMaatjes werken op vrijwillige basis.

Lees meer op pkwhelpt.nl/schuldhulpmaatje.

Je mag je bijdrage ook overmaken naar de rekening van de diaconie: NL07 RABO 0130 1391 06.