Op 24 april 2022 ging Klaas Rozema voor in onze dienst. Zijn roots liggen in Harkstede en hij heeft theologie gestudeerd aan de Theologische Universiteit Kampen. Na zijn studie is Klaas samen met zijn vrouw Eline in Oostenrijk aan het werk gegaan. In de dienst hebben ze verteld over hun werk daar.

Daarover schrijft hij het volgende: ‘Oostenrijk is op papier weliswaar een christelijk land, maar de meeste mensen hebben geen levende relatie met God. God heeft mij naar Innsbruck geroepen en ik wil daar zoveel mogelijk mensen met het goede nieuws bereiken: dat Jezus Christus leeft; dat Hij de enige oplossing is voor de afstand tussen God en mensen en voor alle menselijke strijd en conflicten; en dat er geen grotere blijdschap is dan zijn liefde te kennen en bij zijn koninkrijk te horen. Ik wil graag dat Oostenrijk weet dat er geen groter geschenk is dan Jezus!’ Hij doet dat werk namens European Christian Mission (ECM) en is daarnaast ook predikant in de Freie Evangelikale Gemeinde in Innsbruck. Hij wordt o.a. ondersteund door de GKv ‘De Bron’ in Harkstede.


Meer informatie over het werk van Klaas en Eline in Oostenrijk: www.ecmnederland.nl/rozema