Zondag 25 februari hebben we gecollecteerd voor de Stichting Vrienden van Effatha.

De Stichting Vrienden van Effatha is een goede doelen organisatie. Ze ondersteunt projecten in binnen- en buitenland die bijdragen aan een structurele verbetering van de positie van doven en mensen met een communicatieve beperking.
De Stichting Vrienden van Effatha werkt vanuit een christelijke levensvisie. 

Eén van de projecten die de stichting ondersteunt is het project van Piet en Dineke Compaan in Bela­rus. Een land dat door de eeuwen heen geteisterd werd door oorlogen. Een land dat lam geslagen werd door een vreselijke nucleaire ramp in Tsjernobyl. Een land waar de wodka genadeloos toeslaat.
Een land met weeskinderen… weesjongeren, dove kinderen… dove jongeren. Tsjernobylkinderen.
Ze hebben onze hulp nodig.

Lees meer over dit project op www.hulpbelarus.nl.

Je mag je bijdrage ook overmaken naar de rekening van de diaconie: NL07 RABO 0130 1391 06.