SAMEN GAAN LIJKEN OP JEZUS 🧔‍ Hoe kan je gaan lijken op Jezus? Moet je dat zelf doen of krijg je daar hulp bij? 👯‍♂️
Naast de hulp van de Geest kan en mag de gemeente een plek zijn waar je kan oefenen en groeien om te gaan lijken op Jezus. Een voorbeeld hiervan zie je in Handelingen 2:42-46. ⛪️
Welke eigenschappen heb jij geleerd of zou je willen leren in de kerk? Daarmee gaan we verder met ons jaarthema ‘Zoals Jezus’.

Jaarthema ‘Zoals Jezus: een leven lang leren lijken op Hem’.

’s Avonds zullen er besprekingsgroepen over het Jaarthema gehouden worden. Klik hier voor meer informatie daarover.

Liturgie:

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen
– Gezang 171 (GK’06) ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
– Lied 797 (Opwekking) ‘Breng ons samen’
Gebed
Lezing: Handelingen 2:42-47 (door Roeletta Mollema))
Zingen: Psalm 133 (DNP)
Preek
Kindmoment
Zingen: ‘Meer en meer’
Preek met als thema ‘Samen de boodschap zijn’
Zingen: Lied 289 (LB) ‘Heer, het licht van uw liefde schittert’
Dank- & Voorbedegebed
Inzameling van de Gaven (Voor de Kerk & Schuldhulpmaatje)
Onderwijs bij Viering Avondmaal
Viering Heilig Avondmaal
Zingen tijdens viering: Lied 378 (Opwekking) ‘Ik wil jou van harte dienen’
Slotlied: Lied 1005: 1, 2, 4 en 5 (LB) ‘Zoekend naar licht’
Zegen