ZOALS JEZUS – Op wie zou jij willen lijken? Op Martin Garrix, Maxima, Tim Hofman of Lieke Martens? Of ben je gewoon tevreden met jezelf? Christenen verlangen ernaar om te lijken op Jezus. Maar waarom eigenlijk, wat heb je er aan en hoe werkt dat? We lezen zondag 2 Korintiërs 3:18 waar de apostel Paulus ons kan helpen met het begin van een antwoord op deze vragen…

Startzondag – Jaarthema ‘Zoals Jezus: een leven lang leren lijken op Hem’.

Liturgie

Vooraf luisteren
– ‘Vul dit huis met uw glorie’
– ‘Psalm 105 & Wees stil voor het aangezicht van God’
– Psalm 147 & Als een hert’      

Welkom
Stiltemoment
Zingen
– Psalm 150 (GK)
– Lied 640 (Opwekking) ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen’ (schoollied)
Gebed
Lezing: Exodus 34: 29-35 (door Rianne Gort)
Zingen: Lied 208 (LB) (op melodie van Psalm 134) ‘Nu wordt het licht, de dag breekt aan’
Lezing: 2 Korintiërs 3 (door Rianne Gort)
Zingen: Lied 559 (Opwekking) ‘Schijn met uw licht in mijn hart, Heer’
Kindmoment
Zingen: Lied 118 (Kidsopwekking) ‘Meer en meer’
Preek over 2 Korintiërs 3:18
Zingen: Lied 835 (LB) ‘Jezus, ga ons voor’
Dank- & Voorbedegebed
Inzameling van de Gaven (Evangelisatie)
Viering heilig Avondmaal
Zingen: Lied 415 (LB) ‘Zegen ons, Algoede’
Zegen

Lied na afloop: ‘Heer, het licht en uw liefde schijnen’