AAN HEM GELIJK – Ben jij iemand die vooral terugkijkt of vooruitkijkt? Volgelingen van Jezus laten zich voor hun levensstijl niet alleen inspireren door het verleden, maar ook door naar de toekomst te kijken!
Dat kan je zien in een brief van een van zijn leerlingen. Lees 1 Johannes 3:2 met de volgende vraag in je achterhoofd: ‘In hoeverre lukt het mij om in het hier en nu op Jezus te lijken?’

Jaarthema ‘Zoals Jezus: een leven lang leren lijken op Hem’.

’s Avonds zullen er besprekingsgroepen over het Jaarthema gehouden worden. Klik hier voor meer informatie daarover.

Liturgie:

Welkom
Stiltemoment
Zingen
– Lied 733 (Opwekking) ‘Tienduizend redenen’
– Psalm 84 (Psalmen voor NU) ‘Wat houd ik van uw huis’
Evangelie van Gods Wet: Kolossenzen 3:12-14
Zingen: Psalm 68:8 (GK – Schoollied Christal)
Gebed
Lezing: 1 Johannes 2,28-3,3 & 1 Johannes 4:17 (door Freja Zuidema)
Zingen: Lied 268 (Opwekking) ‘Hij kwam bij ons, heel gewoon’
Kindmoment
Zingen: Lied 118 (Kidsopwekking) ‘Meer en meer’
Preek
Zingen: Lied 8a (GK) ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’
Dank- & Voorbedegebed
Inzameling van de Gaven (Geref. Basisschool Cluj)
Zingen: Lied 939 (LB) ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’
Zegen