Zondagochtend 9 oktober is er in de eredienst voor de tweede keer aandacht voor het jaarthema: ‘Zoals Jezus: een leven lang leren lijken op Hem’. ’s Avonds zullen er in de hele gemeente besprekingsgroepen worden gehouden.

Ds. van de Kamp heeft een handleiding voor bij de besprekingsgroepen gemaakt, die je kunt bekijken of downloaden.