Aanstaande zondag is het de 5e Zondag van de Paastijd. We staan voor het laatst stil bij het jaarthema: ‘De slag om het hart’. – Voorganger is Pieter Kars van de Kamp.

Liturgie

Welkom 
Stiltemoment
Zingen
– Gezang 42a (GK) ‘Als een hert dat verlangt naar water’
– Lied 462 (Opwekking) ‘Aan uw voeten Heer’
Gebed 
Lezing: Lucas 24:13-35 (door Marjan Veenstra)
Zingen: Lied 687 (Opwekking) ‘Heer, wijs mij Uw weg’
Kindmoment
Zingen: Lied 494 (Hemelhoog) ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet’
Preek 
Zingen: Lied 559 (Opwekking) ‘Schijn met uw licht in mijn hart, Heer’ 
Het evangelie van Gods Wet
Zingen: Lied 51b (LB) ‘Create in me a clean heart’
Voorbede- en dankgebed (Stilte & Onze Vader)
Inzameling van de Gaven (Zending & Hulpverlening)
Zingen: Psalm 108:1 (GK)
Zegen