MET HART & ZIEL 🔥❤️ Zou je graag willen geloven en goed willen leven, maar weet je niet goed hoe? Zondag hoor je hoe God zelf je daar bij wil helpen. 🤝

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Psalm 62
Gebed
Lezing: Deuteronomium 10:12-22 (door Ineke Bos)
Preek bij Deuteronomium 30:6
Luisteren: Psalm 51 (PvN)
Het evangelie van Gods Wet: Matteüs 22:36-40
Luisteren: Psalm 1 (Psalmen voor NU) ‘Gefeliciteerd’
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven (Voor de kerk (1) & Zending & Hulpverlening (2))
Luisteren: Psalm 42 (LB)
Kindmoment bij Zegen
Zegen