21 maart – Gemeentevergadering

21 maart – Gemeentevergadering

Zoals gebruikelijk organiseren we ook dit jaar weer een gemeentevergadering. Alle leden van onze gemeente worden voor deze vergadering uitgenodigd. Op deze vergadering zullen voor de pauze de ‘vaste rubrieken’, zoals het jaarverslag van de scriba en de verschillende financiële verslagen en begrotingen aan de orde komen. Na de pauze zullen we o.a. spreken over de middagdiensten. …

Zondag 25 februari 9:30 uur

Zondag 25 februari 9:30 uur

GOD ROEPT ONS (Jeremia 1:4-10) – Zondag gaat het over de zware roeping van de profeet Jeremia. Hij vindt zichzelf te jong om heftige woorden over God te moeten spreken. Maar God wil daar niets van weten: ‘Nog voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen’. Een mooie tekst om in de 40dagentijd en bij de doop van Emma en Daniël bij stil te staan. Voorganger is Pieter Kars van de Kamp van de Refajahkerk in Groningen

Zondag 18 februari 9:30 uur

Zondag 18 februari 9:30 uur

THE RETURN OF THE KING – Gelukkig ben je als je schuilt bij God, dat is de lijn van Psalm 1 én Psalm 2.
Ook als God woedend blijkt te zijn? Als Hij zijn Zoon zal sturen om als Koning te heersen met recht en dat recht zal handhaven met strenge hand? Die van de regeringsleiders eist dat ze zich aan Hem onderwerpen. Wie is die Koning, wat is zijn profielschets?
God kun je zien als een diamant. God heeft, net als wij mensen, een ‘persoonlijkheid’ met veel facetten: God laat zich in de Bijbel zien van zijn liefdevolle kant, …