Collecte 28 april: Stichting Present

Collecte 28 april: Stichting Present

St. Present wil bemiddelen tussen vrijwilligers die graag willen helpen en mensen die hulp hard nodig hebben.

De doelgroep van St. Present zijn mensen die op of onder de armoedegrens leven. Mensen die zelf geen netwerk en geen middelen hebben om klussen in en om het huis uit te voeren. Hierdoor kan er verwaarlozing ontstaan in en om het huis.
St. Present werft vrijwilligers in kerken, scholen en bedrijven. Deze vrijwilligers gaan aan de slag bij een hulpvrager. De hulpvragen komen bij ons binnen via de professionele hulpverleningsorganisaties.
St. Present werkt met groepjes vrijwilligers. Op die manier kunnen er grotere …