Voorganger in deze dienst is Klaas Rozema. Zijn roots liggen in Harkstede en hij heeft theologie gestudeerd aan de Theologische Universiteit Kampen. Na zijn studie is Klaas in Oostenrijk aan het werk gegaan. In de dienst waarin hij bij ons voorgaat heeft hij verteld over zijn werk daar.

Daarover schrijft hij het volgende: ‘Oostenrijk is op papier weliswaar een christelijk land, maar de meeste mensen hebben geen levende relatie met God. God heeft mij naar Innsbruck geroepen en ik wil daar zoveel mogelijk mensen met het goede nieuws bereiken: dat Jezus Christus leeft; dat Hij de enige oplossing is voor de afstand tussen God en mensen en voor alle menselijke strijd en conflicten; en dat er geen grotere blijdschap is dan zijn liefde te kennen en bij zijn koninkrijk te horen. Ik wil graag dat Oostenrijk weet dat er geen groter geschenk is dan Jezus!’ Hij doet dat werk namens European Christian Mission (ECM) en is daarnaast ook predikant in de Freie Evangelikale Gemeinde in Innsbruck. Hij wordt o.a. ondersteund door de GKv ‘De Bron’ in Harkstede en is de komende weken in Nederland om te trouwen en om zijn sponsorkring uit te bouwen.

Meer informatie over het werk van Klaas en Eline in Oostenrijk: www.ecmnederland.nl/rozema

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Votum & Groet
Zingen: Gezang 228 (GK) ‘Jezus leeft in eeuwigheid’
Wetlezing: Galaten 3: 24
Gebed: Onze Vader
Zingen: Gezang 233 (GK) ‘Jezus vol liefde’
Schriftlezing: Johannes 15: 1-17 (door Sietske van Esch)
Zingen: Psalm 80: 3 (DNP)
Preek
Gebed
Zingen: Opwekking 705 ‘Toon mijn liefde’
Presentatie over hun werk in Oostenrijk door Klaas & Eline Rozema
Collecte
Zingen/Luisteren: ‘Christ is Risen’ (Paas- en keuzelied van onze Oekraïnse gasten) Luisteren: Misschien spelen (piano en viool) en zingen ze nog een lied
Zegen: Hebreeën 13: 20-21