VERSTAAN WE DE STEM VAN GOD? – Voorganger: Roelof Sietsma (GKv Marum)

’s Middags is er een Kinderclub!

Liturgie:

Welkom en moment van stilte en gebed
Votum en Groet van God
Zingen: Ps. 66:1,5  NieuwePsalmberijming
Gebed
Bijbellezing: Psalm 19
Zingen: GK 232 – Op bergen en in dalen (4 coupl.)
Preek thema: Verstaan we de stem van God? Tekst: Psalm 19:1-5b
Na de preek, zingen: Lb 146c:1,3 (Alles wat adem heeft)
Dankgebed
Collecte van gaven
Zingen: Ps. 67 (3 coupl.) NieuwePsalmberijming
Zegen van de Heer