Leesrooster: Verschijningen

Een leesrooster om tussen Pasen en Pinksteren en te lezen over ooggetuigen in het Nieuwe Testament over de verschijningen van Jezus Christus na Zijn opstanding.


1 Korintiërs 15:3-8a: Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven.