MACHTIG IS UW NAAM – Zondagmorgen om 9:30 uur zal zo de Here wil Huibert van Noort, predikant van De Hoeksteen in Sauwerd, met ons stilstaan bij Psalm 8. Hij doet dat onder het thema Machtig is uw Naam.

Liturgie

– Welkom
– Stilte
– Votum en groet
– Gezang 8a: 1 en 4 (GK) – Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
– Gebed
– Lezen: Psalm 8
– Opwekking voor kinderen 301 – God is een kunstenaar
– Verkondiging
– Gezang 8a: 2 en 3 (GK)
– Wetslezing
– Gezang 978: 1 en 4 (LB) – Aan U behoort, o Heer der heren
– Gebed
– Collecte
– Opwekking 407 – Hoe groot zijt gij
– Zegen