4E ZONDAG VAN DE ZOMER – De kerkdienst van zondagmorgen staat in het teken van ‘mission’: het uitdragen van het evangelie, wereldwijd, in woord en daad. Bert en Aly Nederveen waren in februari in Zuid-Afrika en bezochten daar een aantal kerken en projecten, die vanuit Nederland worden ondersteund door Zuid-Afrika Mission (namens kerken in Groningen en Friesland) en De Verre Naasten. 

De preek is van ds. George Minisi van de kerk van Nellmapius en werd gehouden in de kerk van Soshanguve. De dienst stond in het teken van de instituering van die kerk. Vanuit 1 Korinthe 1: 1-3 wordt een verbinding gelegd tussen de kerken van Korinthe, Soshanguve en Grijpskerk.

De dienst begint zondagmorgen om 11:00 uur! Vanaf 10:15 uur staat de koffie (en de thee) voor jullie klaar.

Liturgie

– Votum en groet
– Psalm 67 (GK)
– Gebed
Handelingen 18: 1-11; 1 Korinthiërs 1: 1-17
– Opwekking 346 – Maak ons tot een stralend licht
– Inleiding op de preek
– Psalm 87 (GK)
– Preek
– Opwekking 520 – Wees mijn verlangen
– NGB artikel 27
– Gezang 119 (GK’06) – De kerk van alle tijden
– Gebed
– Collecte
– Gezang 64 (GK’06) – Vrede zij u
– Zegen