Is een kerkdienst waarin vooral Gods liefde klinkt, toch wat oppervlakkig? Komt er pas diepgang in met een portie hel en verdoemenis? Daarover gaat het in de preek van zondagmiddag. 

Voorganger: David de Jong (De Haven Harlingen)

Liturgie

– Votum en groet
– Gezang 618: 1, 2 en 3 (LB) – Christus lag in de dood terneer
– Gebed
Jesaja 66: 10-24
– Gezang 748: 1, 4 en 5 – Het duur niet lag meer tot de tijd
– Tekst Dordse Leerregels Hoofdstuk I, Artikel 1-4
– Luisterlied: Gezang 113 (LvK) – Ik zag een troon en die daarop gezeten was
– Preek
– Geloofsbelijdenis: Gezang 175b (GK)
– Dankzegging en voorbede
– Collecte
– Psalm 34: 6-8 (GK)
– Zegen