PINKSTEREN – SPANNEND!? VAST NIET! – Voor ons is Pinksteren immers nauwelijks verrassend. Oké: iets met vuur, iets met talen, iets met wind… Apart, maar ook: bekend.
Iets ook met de Heilige Geest, ja. Maar alweer hetzelfde: apart, maar ook: bekend.
Dat is trouwens altijd lastig met ‘de feestdagen’… Je weet wat er komt – of tenminste: dat denk je… En dat is best jammer. Want wat we op die feestdagen gedenken, dat waren op het moment zelf super spectaculaire, of in elk geval onverwachte dingen. En: tegendraads.
God doet iets, of: Jezus doet iets, dat we totaal niet aan zien komen. Pinksteren markeert dat dat anders wordt! God gaat het met ons doen en in ons. Gods Geest in ons – dát is de volgende stap naar Gods nieuwe wereld.

Voorganger: Dick Noort (De Rank Zuidhorn).

Liturgie

– Welkom
– Votum
– Zegengroet
– Gezang 971 (LB) – Zing een nieuw lied
– Tien Geboden
– Gebed: Opwekking 687 – Heer, wijs mij uw weg
– Inleiding: Pinksteren – spannend!?
Handelingen 2: 1-13
– Gezang 683 (LB) – ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest
– Preek – Pinksteren: kracht van omhoog…
– Gezang 675 (LB) – Geest van hierboven
– Dankgebed
– Collecte
– Opwekking 334 – Heer, uw licht…
– Zegen