IK BEN GEKOMEN OM HUN HET LEVEN TE GEVEN IN AL ZIJN VOLHEID – De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel zondag het Weeskind genoemd. Alsof de kerk na Jezus’ vertrekt verweesd achterblijft:

De herder is verdwenen
Voor even of voor goed
Er is niemand die de weg weet
Er is niemand die ze hoedt.
(uit een liedje van Stef Bos)

Maar in de bevestiging van Jeen Jelsma mogen we al zien dat Jezus ons juist niet als wezen achterlaat. Vanuit de hemel zorgt Hij een goede herder voor zijn kudde, door herders aan te stellen die in zijn naam de schapen weiden.

Voorganger: David de Jong (De Haven Harlingen).

Liturgie

– Welkom
– Votum en groet
– Psalm 27: 1 en 3 (DNP) – God is mijn licht, de redder van mijn leven
– Gebed
Ezechiƫl 34: 1-16
– Psalm 65: 1 en 2 (LB) – De stilte zingt U toe, o Here
Johannes 10: 1-10
– Preek over Johannes 10: 10b
– Opwekking 849 – Goedheid van God
– Apostolische geloofsbelijdenis
– Gezang 70 (GK’06) – Gij dienaars van Hem
– Bevestigingsformulier ouderlingen en diakenen
– Gezang 64: 1 en 3 (GK’06) – Vrede zij u
– Dankzegging en voorbede
– Collecte
– Psalm 23c (LB) – Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij
– Zegen