JEZUS PLEIT VOOR ONS – Met Hemelvaartsdag staan we stil bij het feit dat Jezus naar de hemel is gegaan. Heeft Jezus daar rust of doet Hij wat anders? Nou, daar staan we samen met Ton van der Wekken van De Oase uit Dokkum bij stil. Wees donderdagmorgen om 11:00 uur van harte welkom. De koffie staat vanaf 10:15 uur klaar!

Liturgie

– Welkom
– Een moment van stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
– Votum en groet
– Opwekking 181 – Majesteit
– Gebed
– Psalm 24: 4 en 5 (GK)
Handelingen 1: 1-11 en Romeinen 8: 31-39
– Gezang 215 (GK) – De dag van onze Vorst brak aan
– Tekst: Romeinen 8: 34 
– Verkondiging met als thema ‘Jezus pleit voor ons’
– Gezang 234 (LvK) – Al heeft Hij ons verlaten
– We belijden ons geloof
– Gezang 211: 1 en 2 (GK) – Wij knielen voor uw zetel neer
– Gebed 
– Collecte
– Opwekking 366 – Kroon Hem met gouden kroon
– Zegen, Amenlied: Gezang 211: 3 (GK) – U, die als Heer der heerlijkheid