WERELDWIJD BANT GOD OORLOGEN UIT – 5 Mei, Bevrijdingsdag is de nationale feestdag waarop we de bevrijding van Nederland in 1945 vieren. Op deze dag vieren we ook de bevrijding van het toenmalig Nederlands-Indië. Nederland staat op 5 mei ook stil bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten.
Het is een feestdag, jawel. Maar als we al het leed in de gemeente, in ons Nederland, in Europa en in het Midden-Oosten en in de wereld zien. Hebben we dan reden om uitbundig feest te vieren? Ja en nee.
We gaan in deze dienst een preek lezen en overdenken over Psalm 46. Ook dit is een preek van ds. Haak uit de serie over de Psalmen. We mogen geloven dat God onze burcht is. God is sterker en meer dan onze Bevrijdingsdag, meer dan oorlog en religieus geweld. Luister maar…..

We gaan in deze dienst daarover onze verwondering en respect tonen en luisteren naar wat de echte verlossing is.

Voorganger: Jakob Buist.

Liturgie

– Moment van stilte om ons te richten op de Eredienst
– Votum en Groet
– Psalm 62: 3 en 6 (GK) – Wees stil mijn ziel
– Lezen van de Wet – Lied van Ria Borkent
– Psalm 51: 5 (GK) – Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht
– Gebed
– Psalm 46: 1 en 3 (GK) – God is een toevlucht
– Lezen: Psalm 46
– Preek
– Luisterlied: Opwekking 717 – Stil mijn ziel wees stil
– Gebed
– Collecte
– Opwekking 383 – Geest van hierboven
– Zegen
– Wilhelmus (2 coupletten)