ONS ANKER LIGT BOVEN – Hebreeën 6: 19 en 20 fascineerde de voorganger al langere tijd. En niet alleen hem, ook zijn oudste dochter. Ze maakte er een schilderij van. 

In een diep dal staat iemand met een touw in de hand. Naar boven is een anker geslingerd. Het anker reikt naar de hemel. De zon omstraalt het. Opvallend groot en helder. Is het wel een zon? Je krijgt als kijker de indruk dat dit licht overheersend is. Zelfs het donkere diepe dal wordt immers bestraald.
Het sterke licht kon wel eens van hemelse oorsprong zijn…

Zondag zal Martin de Boer, emeritus predikant van de De Verbinding in Hoogkerk, in de morgendienst verder ingaan op deze tekst. 

Liturgie

– Welkom
– Stil gebed
– Gezongen Votum
– Genade-vredegroet
– Gezang 163 (GK) – Dit huis, een herberg onderweg
– Voorlezing Tien Geboden (Deuteronomium 5) en samenvatting van onze Heiland Jezus (Matteüs 22)
– Psalm 34: 2 en 3 (GK)
– Gebed
Hebreeën 6: 9-20
– Gezang 314 (LB) – Here Jezus, om uw woord
– Tekst: Hebreeën 6: 19-20
– Verkondiging:  Ons anker ligt Boven
– Gezang 214: 1 en 4 (GK) – Ik heb de vaste grond gevonden
– Dankgebed/voorbeden
– Collecte
– Psalm 91: 1 en 5 (GK)
– Zegen