EEN BROER WORDT BROEDER – Voorganger: Roel Prins (Centrumkerk Leek)

Liturgie

– LB 287 : 1, 2 en 5 – Rond het licht dat leven doet
– welkom
– votum
– groet
– DNP 111 : 1, 3 en 4
– gebed
– bijbellezing: Marcus 3, 31-35, Johannes 7, 1-9 en 1 Korintiërs 15, 1-11
– verkondiging: 1 Korintiërs 15, 7a
– LvdK 455 – Als Hij maar van mij is
– geloofsbelijdenis
– psalm 16 : 1 en 5
– gebed
– collecte
– GK 211 : 1 en 3 – Wij knielen voor uw zetel neer
– zegen