JEZUS LEEFT! – Geloven in de opstanding van Christus. Dat is nogal een geloofsstap. Gods Geest wil ons in Johannes 20 laten ontdekken dat dit werkelijk gebeurt is en dat de opstanding van Christus ons leven opent voor een nieuwe werkelijkheid. Ontdek jij mee?

De morgendienst zal zo de Here wil worden geleid door Eduard de Braak, predikant van De Paadwizer in Blije e.o.
De eredienst begint zondag om 11:15 uur. Vanaf 10:15 uur staat de koffie voor je klaar!

Liturgie

– Welkom
– Kerkenraadsmededelingen
– Stil moment
– Votum en groet
– Gezang 171: 1 en 3 (GK’06) – Wees stil voor het aangezicht van God
– Gebed
Johannes 20: 1-10
– Opwekking 575 – Jezus alleen
– Verkondiging
– Psalm 118: 4, 6 en 7 (DNP) – Ik zal van Hem mijn sterkte zingen
– Lezing van wet
– Psalm 27: 1 en 3 (GK) – God is mijn licht, mijn heil
– Voorbede- en dankgebed
– Collecte
– Opwekking 428 – Genade, zo oneindig groot
– Zegen en amen