DE STEEN IS WEGGEROLD – Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan, zeggen gelovigen in heel de wereld tegen elkaar. Alleen, dat kregen de eerste volgelingen van Jezus niet over hun lippen. We lezen bij Marcus, hoe een drietal vrouwen bij het graf wegvlucht. Verbijsterd! Ontzet.
Als enorme angst je plotseling overvalt kan je óf bevriezen óf vluchten. Het groepje vrouwen vlucht. Rent voor hun leven. En dat met Pasen. Ze kunnen het niet langer aan, het is té beklemmend. Met stomheid zijn ze geslagen.
In deze dienst luisteren we naar het paasevangelie van Marcus. Eén detail is door Marcus nadrukkelijk in beeld gebracht: de grote steen blijkt weggerold!

Voorganger: Jan Henk Soepenberg (De Kandelaar Assen) 

Liturgie

– Welkom
– Aansteken Paaskaars + Gezang 624: 1 (LB) – Christus onze Heer verrees
– Stilte – Votum en groet
– Gezang 209 (GK) – U zij de glorie
– Gods leefregel vanuit Exodus 14: 9-14 en Kolossenzen 3: 1-4
– Psalm 118: 5 en 8 (GK)
– Gebed
– Kinderlied: De steen is weg (E&R)
Marcus 16: 1-8
– Tekst: Marcus 16: 3-4
– Preek: De steen is weggerold
– Psalmen voor Nu 16 – Ik val niet uit Zijn hand
– Viering Heilig Avondmaal
  – Gezang 212 (GK) – U, lam van God, wij loven U
  – Staande viering
  – Tijdens de viering: Gezang 624: 2 en 3 (LB) – Prijs nu Christus in ons lied
  – Ter afsluiting viering: Gezang 109: 1 en 4 (GK’06) – Halleluja, lof zij het Lam
– Dankgebed en voorbede
– Opwekking 354 – Glorie aan God
– Zegen