Aan het begin van de Stille week willen we ons voorbereiden op Goede Vrijdag en Pasen.
We zullen dit doen aan de hand van Psalm 22.
Mijn God, Waarom verlaat U mij?
Dat is de vraag die David stelt in deze psalm.
En een vraag die later ook Jezus stelt als hij hangt aan het kruis.
We zien een mens in nood, een wereld die lijdt en een God die verlost!

In deze dienst, die om 9:30 uur begint, zal Sietske van Esch-Bijboer voorgaan. Ze zal een volgende preek uit de serie van de hand van Matthijs Haak (Kandelaarkerk Dordrecht) over de Psalmen lezen.

Liturgie

– Welkom
– Stiltemomenent
– Votum en groet
– Psalm 8a (GK) in beurtzang – Heer onze God
– Gebed
– Psalm 22: 1 (DNP)
– Lezen: Psalm 22
– Preek: Mijn God, waarom verlaat U mij?
– Psalm 22: 6 en 7 (DNP)
– Geloofsbelijdenis: Gezang 175b (GK)
– Dankgebed en voorbede
РCollecte met luisterlied Via Dolorosa 
– Opwekking 733 – Tienduizend redenen
– Zegen