Voorganger in deze dienst is David de Jong van De Haven in Harlingen. Zijn preek gaat over artikel 7 van de NGB. Wat bedoelen we precies als we zeggen dat we het in het geloof doen met de Schrift alleen? En als we dat zeggen, doen we het dan ook?

Liturgie

– Welkom
– Votum en groet
– Psalm 12 (GK) – Breng redding, Heer, de vroomheid
– Gebed
Galaten 4: 21-31
– Psalm 126 (GK) – Toen God ons weer naar Sion bracht
– Tekst: NGB artikel 7
– Preek
– Gezang 175b (GK) – Geloofsbelijdenis, melodie Van Westering
– Dankzegging en voorbede
– Collecte
– Gezang 119a (LB) – Uw woord omvat mijn leven
– Zegen