EEN GLIMP VAN DE HEMEL OP WEG NAAR HET KRUIS – We zijn zondagmorgen getuige van een heel bijzonder moment in het leven van Jezus. Op een berg in het noorden van Israël gaat de hemel voor Hem open. Even is er een stukje hemel op aarde voor Hem, die uit de hemel op de aarde is neergedaald. Het is toch wel een voorrecht dat wij daar getuige van mogen zijn!

Voorganger: J.J. Verweij (em. De Morgenster Leeuwarden) 

Liturgie

– Welkom en mededelingen
– Stil moment
– Votum en groet
– Psalm 33 : 1 en 8 (GK) – Zing vrolijk, loof de naam des Heren
– Lezing van de wet
– Gezang 242 : 1-4 (GK) – Ach, wat moet ik toch beginnen
– Gebed
Exodus 34 : 27-35 en Lucas 9 : 28-36 
– Gezang 543 : 1-3 (LB) – Gij zijt in glans verschenen
– Preek: Een glimp van de hemel op weg naar het kruis
– Gezang 654 : 1, 5 en 6 (LB) – Zing nu de Heer, stem allen in
– Dankgebed en voorbede
– Collecten 
– Gezang 834 : 1-3 (LB) – Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
– Zegen
– Gezang 415 : 3 (LB) – Amen, amen, amen!