DE WEG! – Vraag jij wel eens om de weg? Vroeger als ik met mijn ouders in de auto zat, raakte mijn vader af en toe de weg kwijt. Omdat er nog geen smartphones waren, was de enige optie de weg vragen. Maar dat wilde hij meestal niet, omdat hij niet wilde toegeven dat hij verdwaald was. Herken je dit? Ook vandaag de dag willen de meeste mensen zelf hun weg vinden. Ook voor de weg door het leven. Tegelijk slaan veel mensen doodlopende straten in, of gaan langs enorme omwegen. Laten we samen nadenken over de woorden van Jezus, die zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ben benieuwd wat dat voor ons kan betekenen?

Voorganger is Tom Waalewijn van de Centrumkerk in Leek.

Liturgie

– Welkom
– Votum+groet
– Gezang 163 (GK) – Dit huis, een herberg onderweg
– Gebed
Johannes 13: 31 – 14: 14
– Kindermoment
– Zingen: Op reis (Marcel & Lydia Zimmer)
– Tekst: Johannes 14: 6
– Preek
– Opwekking 687 – Heer wijs mij uw weg
– Viering Heilig Avondmaal
  – Inleiding
  – Geloofsbelijdenis
  – Psalm 63: 1 (DNP)
  – Gebed
  – Instellingswoorden
  – Staande viering
  – Opwekking 42 – ‘k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
– Gebed
– Collecte
– Zingen: Kijk vooruit, loop verder (Melodie JdH 106)
– Zegen