BIDDAG 2024: WAT VRAAG JIJ? – De preek gaat over koning Salomo. God zegt tegen hem dat hij mag vragen wat hij wil, en God zal het hem geven. Salomo vraagt, hij bidt, om wijsheid. Wat kunnen wij daarvan leren?

In deze dienst, die om 19:30 uur begint, zal Bert Nederveen voorgaan. De preek is van de hand van Kees van Dusseldorp (de Schakel Neede).

Liturgie

– Welkom
– Votum en groet
– Gezang 176 (GK) – ’k Geloof in God de Vader, die uit niets
– Gebed
1 Koningen 3: 1-15
Matteüs 6: 25-34
– Psalm 72: 1 en 2 (GK)
– Preek: Wat vraag jij?
– Opwekking 520 – Wees mijn verlangen
– Gebed
– Onze Vader
– Collecte
– Gezang 162: 1, 3, 7 en 9 (GK) – Barmhartig Vader op uw troon
– Zegen