KRUISIGEN… – Als je er ook maar iets van weet, is dat zo ongeveer het laatste waar je in gedachten bij stil wil staan! Het is onmenselijk. En eigenlijk niet voor te stellen dat iemand voor zo’n dood zou kiezen. Toch is dat exact wat er gebeurde pakweg 2000 jaar geleden. Eén woord van Hem, en Hij had nog lang en gelukkig kunnen leven. Geen woord kwam er van Hem. En daardoor kunnen wij … ja, wat eigenlijk?

Voorganger: Dick Noort (De Rank Zuidhorn) 

Liturgie

– Welkom
– Votum
– Zegengroet
– Gezang 575: 1, 2 en 6 (LB) – Jezus, leven van ons leven
– Gebed
– Gezang 587 1-3 (LB) – Licht voor de wereld
– Inleiding onderwerp: Gekruisigd worden: Jezus weet wat-ie doet!
Johannes 18: 1-11
– Psalm 22: 1-3 (DNP)
– Preek- “Als jullie Mij zoeken, laat deze mensen dan gaan!”
– Gezang 204 (GK) – Mijn Verlosser
– Doven Paaskaars
– Dankgebed
– Collecte
– Gezang 576: 1, 3, 5 en 7 (LB) – O, hoofd vol bloed en wonden
– Zegen