Zoals gebruikelijk organiseren we ook dit jaar weer een gemeentevergadering. Alle leden van onze gemeente worden voor deze vergadering uitgenodigd. Op deze vergadering zullen voor de pauze de ‘vaste rubrieken’, zoals het jaarverslag van de scriba en de verschillende financiële verslagen en begrotingen aan de orde komen. Na de pauze zullen we o.a. spreken over de middagdiensten. 

21 maart 2024
19:45 uur (koffie vanaf 19:30 uur)
Kerkgebouw GKv Grijpskerk-Niezijl