GOD ROEPT ONS (Jeremia 1:4-10) – Zondag gaat het over de zware roeping van de profeet Jeremia. Hij vindt zichzelf te jong om heftige woorden over God te moeten spreken. Maar God wil daar niets van weten: ‘Nog voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen’. Een mooie tekst om in de 40-dagentijd en bij de doop van Emma en Daniël bij stil te staan.

Voorganger is Pieter Kars van de Kamp van de Refajahkerk in Groningen.

Liturgie

Welkom & Mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Psalm 62: 1, 5 en 3 (DNP)
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen
– Lied 167 (GK) ‘Machtig God, sterke rots’
– Lied 687 (Opwekking) ‘Heer, wijs mij Uw weg’
Gebed
Zingend gebed: Lied 689 (Opwekking) ‘Spreek, o Heer’
Lezing: Jeremia 1:4-10
Zingen: ‘God kent jou vanaf het begin’ (Opwekking Kids)
Preek
Zingen: ‘God roept ons’ van (Sela)
Onderwijs bij de heilige doop Doop van Emma Marlena Geertsema & Daniël Hildering
Amenlied bij doop: Psalm 139: 6 en 5 (DNP)
Gebed voor Kerk & Wereld
Inzameling van de Gaven
Zingen: Lied 704: 1 en 3 (LB) ‘ Dankt, dankt nu allen God’
Zegen
Amenlied 425 (LB) ‘Vervuld van uw zegen’