THE RETURN OF THE KING – Gelukkig ben je als je schuilt bij God, dat is de lijn van Psalm 1 én Psalm 2.
Ook als God woedend blijkt te zijn? Als Hij zijn Zoon zal sturen om als Koning te heersen met recht en dat recht zal handhaven met strenge hand? Die van de regeringsleiders eist dat ze zich aan Hem onderwerpen. Wie is die Koning, wat is zijn profielschets?
God kun je zien als een diamant. God heeft, net als wij mensen, een ‘persoonlijkheid’ met veel facetten: God laat zich in de Bijbel zien van zijn liefdevolle kant, verdrietig, vol passie, maar ook stil, tot bloedens toe geslagen én koninklijk.
In Psalm 2 laat God zich van zijn woedende kant zien. Maar bestaat dat facet woede nog wel na Jezus’ verblijf op aarde? God is toch een vergevende God? God is toch liefde?
Hoe lezen we Psalm 2 en andere teksten over’ Gods Zoon als Koning’ in de Bijbel?

Voorganger: Emma Kolbeek-Offereins (preek van Matthijs Haak van de Kandelaarkerk in Dordrecht)

Liturgie

– Welkom
– Stilte
– Votum & Groet
– Psalm 99: 1 en 3 (GK) – God is Koning
– Gods 10 Richtlijnen.
– Psalm 119: 1, 2, 5 en 4 (DNP) – wisselzang
– Kindmoment
– Gebed
– Lezen: Psalm 2
– Opwekking 769 – Bouw uw Koninkrijk
– Verkondiging: The return of the King
– Psalm 2 (DNP)
– Gezang  103c (LB) – bewerking Psalm 103; Loof de koning, heel mijn wezen
– Dankzegging en voorbede
– Collecte
– Gezang 851 (LB) – Prijs de Vader, Zoon en Geest, prijs de Koning drie in een
– Zegen