LAAT JE REDDEN – Elke zondag klinkt hier in de kerk de boodschap van redding door Jezus: Jezus roept jou en biedt jou zijn redding aan! Maar wat doe jij daarmee? Ga je duizend-en-een redenen bedenken om de boodschap niet aan te nemen of verbind jij je van harte aan Jezus en Zijn goede boodschap?
In deze dienst is Marius van Rijswijk, predikant van de Martyriakerk in Bedum, bij ons te gast. Hij zal naar aanleiding van Matteüs 11: 16 en 17 stilstaan bij bovenstaande vragen.

Liturgie

– Stiltemoment
– Votum
– Vrede-/zegengroet
– Psalm 118: 5-7 (DNP) – Zet nu de tempeldeuren open
– Wetslezing: Marcus 12: 28-34
– Psalm 25: 2 en 4 (DNP) – HEER, leer mij uw waarheid kennen
– Gebed
– Lied voor de kinderen
Matteüs 11: 7-20
– Gezang 531 (LB) – Jezus de langs het water liep
Matteüs 11: 16-17
– Preek
– Gezang 912 (LB) – Neem mijn leven, laat het, Heer
– Gebed
– Collecte
– Gezang 835 (LB) – Jezus, ga ons voor
– Zegen