5E ZONDAG NA EPIFANIE – Voorganger: Garmt Sander (NGK Assen-West)

Liturgie

– Welkom en mededelingen
– Moment van stilte
– Votum & Vredegroet
– Psalm 89: 1 en 7 (GK)
  1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
  7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt

– Gebed
– Psalm 119: 40 en 49 (GK)
  40. Uw woord is als een lamp, een helder licht
49. Hoe wonderbaar is uw getuigenis

2 Timoteüs 3
– Psalm 93: 1 en 3 (GK)
1. De Heer regeert, bekleed met majesteit
3. Getrouw en waar is uw getuigenis

– Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 4 en 5
– Verkondiging
– Gezang 838: 1 en 2 (LB)
1. O grote God, die liefde zijt
2. Maak ons volbrengers van dat woord

– Belijdenis van het geloof
– Gezang 177 (GK)
1. Heer, U bent mijn leven
2. ’k Geloof in U, Heer Jezus
3. Heer, U bent mijn kracht
4. Vader van het leven

– Dankgebed en voorbede
– Inzameling van de gaven
– Gezang 250 (GK)
1. God is getrouw, zijn plannen falen niet
2. De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast
3. De heilige Geest, die in de waarheid leidt

– Zegen