JEZUS KOMT JE DOOFHEID GENEZEN – In deze dienst lezen we uit Marcus 7: de dove man wordt genezen. Maar waarom doet Jezus zulke vreemde dingen? En waarom zegt hij zo raadselachtig: “Effata”, dat betekent: ga open?! Wie of wat moet er opengaan? En trouwens, wie is er nu eigenlijk doof?

Matthijs van der Welle van de NGK in Kantens en Middelstum zal zondagmorgen om 11:15 uur de dienst leiden. De koffie staat vanaf 10:15 uur klaar!

Liturgie

– Moment van stilte
– Votum en zegengroet
– Psalm 146: 1, 3 en 6 (DNP) – Halleluja! Heel mijn leven
– Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
– Gezang 168 (GK) – Vader, vol van vrees en schaamte
– Gebed om verlichting door de heilige Geest
Jesaja 35 en Marcus 7: 24-37
– Gezang 534 (LB) – Hij die de blinden weer liet zien
– Preek
– Gezang 167 (GK) – Machtig God, sterke Rots
– De Tien Woorden
– Gezang 119a (GK)  – Uw woord is een lamp voor mijn voet
– Dankzegging en voorbede
– Collecte
– Psalm 135: 1 en 5 (DNP) – Halleluja! Prijs de HEER
– Zegen