JEZUS MAAKT JE GELUKKIG – Voorganger: Roelof Tigelaar (De Rank Zuidhorn)

Liturgie

– Votum/zegengroet
– Psalm 4: 2 en 3 (GK) – Weet dit: de Here slaat mij gade
– Gebed
– Gewone Catechismus 50
– Preek deel 1
– Gezang 797: 3, 5, 6 en 8 (LB) – Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig
– Preek deel 2
– Gezang 198 (GK) – Ik ben de weg, zo zegt de Heer
– Preek deel 3
– Psalm 62: 3, 4, 5 en 6 (GK) – Weest stil, mijn ziel, keer u tot God
– Belijdenis:
  – Gezang 176: 1 (GK) – ‘k geloof in God de Vader die uit niets
  – Apostolische geloofsbelijdenis (ons belijden over God de Zoon)
  – Gezang 176: 5 (GK)
– Gebed
– Collecte
– Gezang 415: 1 en 2 (LB) – Zegen ons, Algoede
– Zegen
– Gezang 415: 3 (LB) als amen op de zegen